Over ons


Specialist in kleinschalige baggertechniek

Pruim Baggerwerken B.V. is specialist in kleinschalig baggerwerk, zoals het schoonmaken van vijvers, jachthavens, boothuizen, sloten, kanalen, rivieren, slotgrachten en watergangen.
Pruim Baggerwerken heeft meer dan 25 jaar ervaring met baggeren en onze machinisten zijn VCA-gecertificeerd.

 

Vanuit Kuinre (Overijssel) zijn wij inzetbaar voor zowel lokale opdrachten als landelijke en internationale projecten. Wij werken voor bedrijven en particulieren en zijn tevens inzetbaar voor het baggeren van natuurgebieden en gemeente- en overheidsprojecten. Daarnaast wordt Pruim Baggerwerken met regelmaat ingehuurd om grootschalige (inter)nationale baggerprojecten aan te vullen.

Het belang van baggeren

Bagger is een organische laag op de bodem van een waterpartij die ontstaat doordat plantenresten, bladeren, afval en ander bodemmateriaal op de waterbodem bezinken. Op den duur slibt de watergang zo ver dicht dat een goede afwatering en varen onmogelijk worden. Ook is een schone watergang belangrijk voor het afvoeren van hemelwater.

 

Nederland is afhankelijk van gemalen en daarom zijn schone waterwegen van levensbelang. Baggeren moet met regelmaat worden uitgevoerd. De frequentie is mede afhankelijk van de bodemsoort. Het baggeren of schoonhouden van water is mede van groot belang om de bevaarbaarheid, de doorstroming en het ecologisch functioneren van watergangen te garanderen.

 

Door het periodiek verwijderen van de voortdurend ophopende sliblaag blijft de aan- en afvoerfunctie van watergangen in stand, zodat we droge voeten houden.

 

"Baggeren is een oer-Hollands vak dat Pruim Baggerwerken

met veel plezier en deskundigheid uitvoert"


Natuurbewust baggeren

Bij de meeste baggeropdrachten komen we eerst kijken om te beoordelen welk materieel we het best kunnen inzetten. Pruim Baggerwerken doet er namelijk alles aan om de flora en fauna en de omgeving zo min mogelijk te belasten. Pruim Baggerwerken baggert daarom bij voorkeur met een baggerzuigboot. Met onze woelkopzuigers woelen we het slib om en zuigen het tegelijkertijd op. Via drijvende leidingen en buizen op het land voeren we de baggerspecie af naar de door u gewenste locatie. We adviseren u over de mogelijkheden voor afvoer van het slib. Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

Milieubewust

Ons materieel wordt voorzien van Green Point® biologisch afbreekbare smeer- en onderhoudsmiddelen. Hierdoor wordt voorkomen dat de olie in de grond of het oppervlaktewater weglekt.

 

VCA Certificatie

Voortdurende aandacht en zorg voor veiligheid hebben een hoge prioriteit binnen ons bedrijf. Zowel voor onze werknemers, als voor onze opdrachtgevers en onderaannemers. Om deze reden voldoet ons bedrijf aan het in Nederland meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem: VCA.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA-gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wij zijn zeer trots op het feit dat Pruim BaggerwerkenVCA gecertificeerd is en dat al onze medewerkers in het bezit zijn van een VCA-diploma.