Transport


Licht materieel, licht transport

Het baggermaterieel van Pruim Baggerwerken is compact en licht. Wij kunnen het daardoor vrijwel allemaal zelf vervoeren met onze bedrijfs(personen)wagens, waardoor wij op uiteenlopende locaties inzetbaar zijn.

Wij kunnen zelfs op plaatsen komen waar het water zeer ondiep is of waar het oppervlak te klein is voor groot baggermaterieel, kranen en tractoren. Pruim Baggerwerken opereert vanuit het water en door onze zorgvuldige werkwijze is de belasting voor de directe omgeving minimaal.

 

 

Zwaar transport

Onze baggerzuiger "Patrick" en onze baggerschuifzuigboot "Aaliyah" hebben een te groot eigen gewicht waardoor deze baggerboten via een transportbedrijf van A naar B gebracht moeten worden.

Incidenteel laten wij een vracht met pijpleiding vervoeren door een transportbedrijf.