Portfolio


Oostermeente Steenwijk

Baggerwerkzaamheden in de wijk "Oostermeente" te Steenwijk. Alle watergangen moesten gebaggerd worden

De Bemes Texel

In opdracht van Boskalis Nederland hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Buitenzwin in De Bemes te Texel.

Verwijdering waterplanten

Diverse locaties met onze freesboot i.s.m. onze opschepboot