Weiland (depot)

 

 

"Als er voor de vrijkomende bagger onvoldoende ruimte op de oever is, biedt een weilanddepot vaak uitkomst."

Een weilanddepot (tijdelijke opslag) wordt gerealiseerd door van de aanwezige bouwvoor (bovenste 20-30 cm) kades op te zetten met een hoogte van circa 1 meter. Binnen deze kades kan dan de baggerspecie en/of natte grond ingebracht worden. Dit gebeurt d.m.v ons leidingsysteem - vanaf de plek waar de bagger vrij komt - te verpompen naar het weilanddepot.
De baggerspecie kan vervolgens ontwateren en rijpen. Het overtollige water wordt hierbij via een bezinkkist geloosd op een naastgelegen sloot. Zodra de baggerspecie voldoende gerijpt is, wordt het perceel geëgaliseerd en worden de kades als bouwvoor weer over de gerijpte baggerspecie aangebracht, waardoor een opgehoogd perceel achterblijft.

Tevens is het mogelijk, voor een gelijkmatige verdeling van de bagger, om de bagger rechtstreeks op het land spuiten. (zie onderstaande video)